14 nov. 2010

Så turistar du hållbart

Text: Ulrika Maschmann
Foto: Anna Riberth


Ulrika Maschmann fortsätter sin reportageserie om hållbart turistande och tipsar resenärer om hur de kan göra mer medvetna val under resans gång.

"I min senaste text ställde jag frågan om vi i västvärlden har börjat se semester som en rättighet. Jag argumenterade för att mycket lite kunde hindra oss ifrån att besöka en plats eller ett land vi gärna vill till. Avslutningsvis hävdade jag att det är dags för oss resenärer att ta vårt ansvar för de avtryck vi gör under vår semester.

Eftersom detta är av största vikt tänkte jag den här gången ge er exempel på hur man kan göra just detta. Att i turismkonsumtion ta sitt ansvar. Precis som många av oss är bra på att göra i andra typer av konsumtion. Så hur ska vi gå tillväga?"

Här är några exempel:

  • Finns det ett alternativt färdmedel till flyget? Ska du inte resa till andra sida jorden utan kanske besöka en storstad i Europa kan tåget vara ett alternativ. Pris, total restid och komforten kan vara minst lika bra som på flyget! Du åker från stadskärna till stadskärna och tågresan i sig är mer av en upplevelse och tid för tankar än flygresan. Tyska der bahns hemsida finns nu översatt till tolv språk däribland svenska, vilket underlättar bokningen.
  • Ställ frågor till din reseoperatör angående arbetsförhållanden för exempelvis hotellpersonal. Hur långa arbetsdagar har de? Är det samma servitris som arbetar frukost, lunch och middag? Efterföljs reglerna för en lagstadgad arbetsdag? Är lönerna satta efter minimistandarden i landet? Är det tillåtet att organisera sig fackligt? När kundernas efterfrågan ökar kring frågor som dessa kommer reseoperatörernas beteenden att rätta sig därefter. Konsumenters makt och efterfrågan är något inget företag har råd att negligera.
  • Köp produkter och tjänster av lokalbefolkningen i så stor utsträckning som möjligt. Stora delar av de pengar som spenderas under en semester kommer aldrig landets ekonomi tillgodo. Istället stannar inkomsterna hos de internationella resebolagen och hotellkedjorna.
  • Anmäl all typ av misstänkt prostitution. Antingen till hotellet på plats, din reseoperatör eller till Ecpat Sverige, en barnrättsorganisation som arbetar med att försvåra för svenskar att bidra till barnsexhandel.
  • Turism och spännande upplevelser kan också ske i vår närmiljö. Sverige har som bekant en storslagen natur. Många områden i Sverige har väl utbyggda cykelleder och ekologiska gårdar finns att besöka. Och vid en närmare titt; är inte Norges natur minst lika storslagen som Nya Zeelands?
"Det är givetvis svårt för en turist att leva upp till alla rättvisa resesätt på en och samma gång. Men med ständiga, om än små, förbättringar i vårt resemönster och beteenden kan vi på sikt komma mycket långt. Syftet med ansvarsfull och hållbar turism är alltså inte att sluta resa. Syftet är att modifiera och förbättra våra resemönster och beteenden för en långvarig turism".

Inga kommentarer: