30 aug. 2010

Fair Travel

Källa: www.fair-travel.se
Foto: www.tripadvisor.com

Jeppe Klockareson är initiativtagaren bakom det svenska projektet "Fair Travel" vars vision är att bygga en ordentlig grund för ansvarsfull turism och att vara en viktig aktör för att sammanfoga alla olika definitioner (Ekoturism, hållbar turism etc.) till en.

Affärsidéen går ut på att sprida begreppet och innebörden av Ansvarsfull Turism till alla aspekter av turistnäringen och resebranschen. "Vi lär dem som vill veta, vi hjälper dem som vill förändra och vi utmanar dem som inte är mottagliga."


Den ansvarsfulle resenären rekommenderar dig att besöka
hemsidan för att få veta mer om hur Fair Travel arbetar med föreläsningar, projekt, konsultuppdrag och Corporate Social Responsibility.

Inga kommentarer: