26 juli 2010

Semester - en ny mänsklig rättighet?


Text: Ulrika Maschmann
Foto: Anna Riberth


Ulrika Maschmann är utbildad civilekonom med inriktning på turismindustrin från Lunds Universitet och är numera yrkesverksam inom turismsektorn. Maschmann delger här sina tankar kring hållbar turism, ett utdrag ur materialet från hennes lovordade och belönade magisteruppsats i ämnet
.

"Transport och fri tid är två av turismens grundpelare. Med demokratins utveckling och förbättrade levnadsvillkor i stora delar av västvärlden från 1800-talet och framåt växte turismbranschen sakta men säkert fram. Turismen kom igång först i större skala i västvärlden med passagerarflygets utveckling på 1960-talet.

Resandet har allteftersom eskalerat och idag är turismindustrin en av de branscher som ger flest arbetstillfällen jorden runt. Det brukar talas om att turismindustrin är utvecklingsländernas största inkomstkälla och framtidshopp, men bara i Sverige nådde omsättningen från turismen nytt rekord 2009 med drygt 250 miljarder kronor. Att på sin lediga tid resa iväg och besöka andra platser än sin hemmiljö har idag blivit någonting som är självklart för de flesta hos oss i väst. I den nyligen världsomfattande finanskrisen och lågkonjunkturen drabbades inte turismsektorn lika hårt som väntat. Trots tjärvare tider prioriterade många sin semester framför annan konsumtion. Reseavstånden kanske blev kortare och resan ett av de billigare alternativen, men resandet i sig kvarstod.

Vid oroligheterna i Thailand under vintern då rödskjortornas kamp pågick för fullt på öppen gata gick att läsa i en av de största svenska dagstidningarna att trots oroligheterna resenären fortsätta att tryggt åka på solsemester i Thailand, så länge vissa specifika områden undveks. Samma sak var det med upploppen i Aten i Grekland i våras. En av de störta danska dagstidningarna hade liknande uppslag där det vid sidan om huvudartikeln om upploppen gick det att läsa i en mindre artikel, att som resenär behöver du inte oroa dig eftersom det på de grekiska öarna råder lugn och stillhet. Ingenting ska behöva stoppa eller hota din semester.

Frågan i västvärlden är inte längre om man ska åka på semester utan när, vart och hur. Eftersom det endast är femtio år sedan massturismen tog sina första steg har denna inställning växt fram mycket snabbt. Har det blivit var mans och kvinnas rätt att åka på semester? Ska inget, förutom force majeur, få stoppa eller röra vår semester? Har resandet blivit en ny mänsklig rättighet? Men med rättigheter kommer också skyldigheter. Om vi alla har rätten att åka på semester och besöka ett visst land eller plats, trots frihetskamp och upplopp, har vi då inte också vissa skyldigheter att leva upp till under tiden vi befinner oss borta från vår hemmiljö?

En konsekvens av att turismen är en så pass ung industri är att det i förhållande till andra branscher har gjorts relativt lite forskning på området. Turismens baksidor är något som först på sistone har börjat diskuteras men i alldeles för liten omfattning. Jämfört med exempelvis konsekvenserna av tillverkningsindustrins outsourcing och konsumtionsvanor kring fair-trade har turismen oerhört mycket att ta ikapp gällande ansvar för de avtryck vi lämnar efter oss under semestern.

Om semestern för oss är så värdefull, att vi delvis sätter demokratiska värden och tankegångar på spel, som i fallet med Thailand och Grekland, är det då inte hög tid att vi börjar diskutera turismbranschen och dess konsekvenser seriöst? Samtidigt borde varje resenär fundera över vilka skyldigheter vi egentligen har i förhållande till resmålet och dess invånare."

Inga kommentarer: