17 mars 2010

Grönare resebransch i Vietnam

Text och foto: Kirsi Hantula

Global Finland arbetar med bistånd och utvecklingsfrågor och är en del av det finska utrikesministeriet. Här följer ett utdrag ur en artikel som handlar om en ökad ekoturism i Vietnam.

Eko är bättre business

"Vietnams resebransch växer så det knakar. Under de senaste åren har nya semesterorter och hotell byggts så snabbt att den hållbara utvecklingen ibland har hamnat i skymundan. Nu har man också i Vietnam vaknat till insikt om att man måste satsa på ekologisk och hållbar turism om man vill locka fler turister till landet."

I Vietnam tror man benhårt på att resebranschen ännu kan växa kraftigt. I fjol besökte omkring 4,1 miljoner utländska resnärer landet. Trots den internationella ekonomiska recessionen väntas antalet i år stiga till och med till 5 miljoner.

Men den snabba ökningen av turismen har ändå sina skuggsidor. Det har man fått uppleva till exempel vid havsviken Halong Bay i norra Vietnam, som är klassad som ett världsarv. Området är ett av Vietnams kändaste turistmål och det är populärt både bland inhemska och utländska turister. Vanligtvis transporteras turisterna i små motorfartyg på viken. Man kan till exempel välja mellan en och två dagars kryssningar. Som en följd av den hänsynslösa massturismen har vikens vatten blivit allvarligt förorenat: ofta släpps till exempel båtarnas toalettvatten rakt ut i havet. I vattnet flyter också mycket plast och annat skräp som passagerarna har kastat från båtarna.

Nu har man ändå startat ett nytt ekoprojekt i Halong Bay-området, där målet är att upplysa både de lokala invånarna och turisterna om de problem som nedsmutsningen av vattnet för med sig.

"Många av invånarna i området är fiskare och en del bor i flytande byar som byggts i viken. Projektet lär också dem att skydda viken från ytterligare nedsmutsning", berättar chefen för Vietnams turistförening, Do Tung Lam.

Myndigheterna har också bestämt att inga nya lov för turistbåtar kommer att utfärdas för viken. Förbudet är tillfälligt och det kommer att upphävas vid något skede.
Också
i strandstäderna runt Halong Bay har det snabbt byggt en mängd nya hotell. Byggandet har ställvis varit helt okontrollerat, och mycket gammalt har förstörts undan det nya.

"Förstör inte det, som är orsaken till att folk över huvud taget vill resa till området", säger Tom Selänniemi, en finsk researrangör, och menar att
"Man måste först utgå från hur infrastrukturen byggs, hur man bygger resmålet så att inte den lokala naturen förstörs."


Vill du läsa mer? http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=157491&contentlan=3&culture=sv-FI

Inga kommentarer: