6 feb. 2010

Turism med tanke på Titicaca

Källa: http://www.latinamerika.nu/alternativ-turism-pa-titicaca
Text och foto: Linnea Uppsäll

Nedan följer ett urdrag ur en reseskildring av Linnea Uppsäll som tipsar om hur man kan turista hållbart i Bolivia. Hela artikeln kan läsas i sin helhet här http://www.latinamerika.nu/alternativ-turism-pa-titicaca

"Att turista i aymarabyn Chojasivi på den bolivianska högplatån är långt ifrån charterturismens stränder, barrundor och pastarestauranger. Här får turisterna segla i traditionella fiskebåtar, rida åsna, besöka ruiner, se folkdanser och lära sig om jordbruk och hantverk. Tanken är att turismen ska fungera som ett komplement till jordbruket, som är det de flesta i området lever av. Ceferino Gutierrez är en av initiativtagarna till turismrörelsen i Chojasivi.

– Det här initiativet är för utvecklingen av byn, så att vi kan förbättra vår livskvalitet. Vi är en ganska liten grupp som gjort att det här kommit igång och har lagt ner mycket tid på det, säger Ceferino Gutierrez Laruta, en av initiativtagarna.

I Bolivia används begreppet ”turismo comunitario” allt mer. På svenska betyder det ordagrant ”gemenskapsturism”, men begreppet kan snarast jämföras med ”hållbar turism” eller ”ansvarsfull turism”. Tanken är att turismnäringen ska skötas av lokalbefolkningen, inte bara som anställda utan som ägare och utvecklare av rörelsen. Dessutom ska turismen främja den lokala kulturen och naturen."

Inga kommentarer: