14 aug. 2009

"…icke tycka om turist, tycka turist trist.."

Den här sången "Naturbarn" är skriven av Povel Ramel 1956. Texten stämmer fortfarande väldigt bra in och visar hur turismen exploaterar och förstör för lokalbefolkningen. Först kommer det några turister och hittar den orörda stranden, därefter kommer fler och fler. Det byggs hotell på stränder, urbefolkningar flyttas så vi lättare ska kunna ta del av deras liv och kultur. Så att vi ska kunna upptäcka det "äkta". Allting anpassas så det ska passa oss turister bäst. Lokalbefolkningen, miljön och djurliv blir offer för den växande turistindustrin.
Naturbarn av Povel Ramel

Bo i stilla hav på liten ö
enligt broschyr paradismiljö
paradis OK för längesen
numera offer för turismen

Båtar lägga till vid nybyggd kaj
dumma mänskor kalla oss malaj
be malaj dansa äkta dans
malaj dansa dans som aldrig fanns

Naturbarn icke ta emot
allahopa utom naturbarn ren idiot
Icke tycka om turist

tycka turist trist
icke tycka mycke bråk
tycka turist åk!

Naturbarn
icke tycka bra
allahopa utom naturbarn inget att ha

Först i början komma en och en
skrynkliga damer och feta män
senare många i hundratal –
tråkigt man ej vara kannibal

Nu turister göra invasion
komma nästan upp i million
alla se ut som likadan
komma hit till ö titta på varann

Naturbarn
icke ta emot
allahopa utom naturbarn ren idiot

Icke tycka om turist
tycka turist trist
icke tycka mycke bråk
tycka turist åk!

Naturbarn
icke tycka bra
allahopa utom naturbarn inget att ha

Förr så vacker ligga sandstranden
nu turist förstöra utsikten
tycka sig själv så brun och frisk
ändå se ut som torkad fisk

Turist visa oss ingen respekt
även anmärka på klädedräkt
förr man visa sig som man vill
nu stänga in och täppa till.

Naturbarn
icke ta emot
allahopa utom naturbarn ren idiot

Icke tycka om turist
tycka turist trist
icke tycka mycke bråk
tycka turist åk!

Naturbarn
icke tycka bra
allahopa utom naturbarn inget att ha

Inga kommentarer: