14 sep. 2009

Afro-Caribbean Travel

Källa: http://www.afro-caribbean.se/
Foto:http://www.flyingwhitedots.com/webimages/young-african-wildlife-safari-2-young-giraffe-w-michael-poliza-b.jpg

Resebyrån Afro-Caribbean Travel marknadsför sig som ett etiskt och miljömedvetet resebolag genom att visa på sitt engagemang för just ansvarsfullt resande. Nedan citerar den ansvarsfulle resenären direkt från hemsidan:

"Allt fler kunder ställer allt högre krav på att reseindustrin skall ta ett större ekonomiskt och socialt ansvar i de länder man verkar i. Ansvarsfullt resande är något som Afro-Caribbean Travel har verkat för länge och att allt fler resenärer faktiskt söker sig till företag med den inriktningen ser vi som ett gott betyg på att det vi gör är rätt och faktiskt har betydelse för dagens medvetna resenärer. Vi är övertygade om att den här utvecklingen inte bara har kommit för att stanna utan kommer att få en ännu större betydelse när resenärer i framtiden skall välja researrangör.

Vi har alltid som målsättning att följa de direktiv om ansvarsfullt resande som företaget har antagit så långt som det praktiskt är möjligt. För oss handlar ansvarsfullt resande bland annat om att våra kunder skall lära sig mer om landet de besöker, att de skall äta på den lokala restaurangen, lära känna lokalbefolkningen, gå ut på lokala barer och dansställen, resa och bo småskaligt på lokalt ägda hotell, visa respekt för den lokala kulturen, använda sig av lokala guider med lokal anknytning, inte pruta för prutandets skull, fråga innan man fotograferar någon, vara sparsam med vatten med mera.

Fördelen med resebyråer i vår storlek är att vi lättare kan påverka vilka hotell och lokala agenter vi skall arbeta med för att följa de normer om ansvarsfullt resande som vi och våra kunder efterfrågar och som vi tror bäst gagnar landet både ekonomiskt, socialt och kulturellt."

Inga kommentarer: