18 mars 2009

Couch Surfing

Källa: http://www.couchsurfing.com/

CouchSurfing handlar inte om möbler, inte heller om att hitta gratis logi världen runt; det handlar om att skapa kontakter i hela världen. Vi gör värden bättre genom att öppna våra hem, våra hjärtan och våra liv. Vi öppnar våra sinnen och välkomnar kunskaperna som kulturellt utbyte gör tillgängligt. Vi skapar djuplodande och meningsfulla kontakter tvärs över hav, kontinenter och kulturer. CouchSurfing vill inte bara ändra sättet vi reser på, utan också hur vi förhåller oss till världen!

724,834 tillgängliga soffor
71,307 nära vänskapsförhållanden på grund av CouchSurfing
2,541,570 positiva erfarenheter, vilket är otroligt högt.
99.804 procent av alla medlemserfarenheter

Inga kommentarer: