6 okt. 2008

U-ländernas framtidshopp

Källa: Afrikagrupperna, tidskriften Södra Afrika nr: 9-10 2003- Turism på gott och ont
Text: Kerstin Bjurman
Ett torrt landskap som inte lönar sig för stora jordbruk. En gles befolkning som är för liten för att kunna erbjuda arbetare till fabriker. Inga mineralfyndigheter. Återstår människor.

I det läget sätts hoppet till turism som en möjlig försörjning för landsbygden.

För 83 procent av världens u-länder är turism ett av de viktigaste sätten att få in utländsk valuta och för de 49 minst utvecklade länderna är, enligt FN, turismen den allra främsta källan för detta. I dessa länder har andelen besökare ökat med 75 procent under det senaste decenniet.

FN lägger stor vikt vid turism som en möjlighet för fattiga länder att nå sina utvecklingsmål, så stor att ett särskilt organ, World Tourism Organization, har bildats. Där finns representanter för 143 regeringar samt flera hundra företag.

WTO ska jobba för en hållbar utveckling. 1997 bestämde FN:s generalförsamling att turismen måste länkas till det internationella miljötänkandet enligt Agenda 21 och år 2002 utsågs till Ekoturismens år. I år är prioriteringarna bl. a fattigdomsbekämpning och ökande arbetstillfällen.

På Världskonferensen förra året i Johannesburg om hållbar utveckling, presenterade WTO sitt stora program på detta tema. Det ska kopplas ihop med FN:s milleniemål som bl.a. ska halvera världsfattigdomen till år 2015.

Idag används en rad uttryck och definitioner som ekoturism, naturturism, hållbar turism, wildlifetourism, pro-poor tourism, fair-tradetourism, community-tourism… De har lite olika inriktningar men gemensamt för dem alla är att de någon i omfattning förväntas:

- Ge inkomster och skapa välbehövliga arbetstillfällen
- Gynna den ekonomiska utvecklingen lokalt och nationellt
- Bidra till en fördelning av ekonomiska resurser mellan rika och fattiga områden i världen
- Leda till en utveckling av infrastrukturen på och kring turistmålen
- Stärka natur och kulturskydd genom att turisterna betalar för att njuta av den oskadade naturen.
- Öka förståelsen mellan folk

I Nepad, det ekonomiska och politiska program som antagits av Afrikanska Unionen, betonas turismens viktiga roll för utvecklingen. SADC, samordningsorganisation för 14 länder i södra Afrika, har en sektion för regionalt arbete runt turism.

Ett resultat är planerna på att öppna en "turistkorridor" från Walvis Bay i Namibia till Maputo i Moçambique. Där hoppas man att turisterna, förutom att njuta av det vackra landskapet, även ska möta det "färgrika livet och kulturen i de samhällen de färdas igenom". Människor, kultur och hantverk är därför det centrala temat.

Ett samarbete mellan Sydafrika, Botswana, Moçambique och Zimbabwe ska öppna upp ett stort sammanhängande område med nationalparker, Greater Limpopo Transfrontier Park som ska knyta samman Krugerparken, Limpopoparken samt Gonarezhou. Det inbegriper miljonsatsningar på bl.a. vägar och broar i området. Enligt WTO kan området vänta en 300-procentig ökning av turism under de närmaste 15 åren.

Inga kommentarer: