6 jan. 2009

Turism utan inkomster

Källa: Afrikagrupperna, tidskriften Södra Afrika nr 9-10 2003 - Turism på gott och ont
Text: Johan Sävström, Maputo

Fyrahundratusen turister besöker Moçambique varje år. En överväldigande majoritet kommer från grannlandet Sydafrika. Problemet är att de knappt använder några pengar i landet.

Varje jul- och påsklov väller det in fyrhjulsdrivna jeepar till Maputo. Kanske stannar de en natt eller två, innan de ger sig av norrut mot stränderna i Inhambane och Vilankulo. De stora jeeparna är fullproppade med förnödenheter.

Inget lämnas åt slumpen - eller rättare sagt åt moçambikierna: förutom alla campingattiraljer har de även med sig mat för hela vistelsen. Till och med mineralvatten och bensin släpas från hemlandet. Däremot har de på hemvägen väskorna fulla med havets läckerheter som de fångat alldeles gratis. Elaka tungor hävdar att vore det inte för skräpet som lämnas kvar på ständerna skulle sydafrikanernas besök inte märkas överhuvudtaget.

På turistministeriet är man väl medveten om problemet, men det finns ändå en acceptans för de sydafrikanska turisterna. Maria dos Anjos Chavry som är departementschef, menar att det inte är konstigt om turisterna är väl förberedda på moçambikvistelsen.

- Vi måste förbättra oss. Både vad gäller infrastruktur och service. Idag är turistnäringen helt enkelt inte tillräckligt utvecklad och därför litar inte turisterna på Moçambique fullt ut. Men jag tror att det kommer att ändra sig med tiden. Snart vågar även sydafrikaner lita på de moçambikanska faciliteterna, säger hon.

Moçambique siktar på att locka till sig upp emot en miljon turister inom något år. Men då måste det investeras en hel del i såväl mjuk- som hårdvara. Det förra sker bland annat genom turismuniversitet som ploppat upp på tre, fyra platser i landet. Även de större hotellen utbildar personalen genom att skicka dem på kurser till främst Portugal.

Hårdvaran innebär en bättre utvecklad infrastruktur. Allra helst flygplatser på turistorterna vilket skulle medföra att turisterna lämnar bilarna hemma, och därmed också all utrustning och proviant som kan köpas på plats istället.
- Men helt klart har turismen i Moçambique redan bidragit till utveckling. I Inhambane jobbar så gott som alla med turism på något sätt. Och ju mer den ökar desto större lokal arbetskraft kommer att bli involverad i att bygga väggar eller dra el- och vattenledningar, säger Maria dos Anjos Chavry.

Även om turismen i Moçambique fortfarande är i sin linda så är ett exempel på tilltron för expansion när mCel - det ledande telekommunikationsföretaget - kontaktar turistministeriet för att fråga var de bör satsa sin nästa utbyggnad av mobilnätet någonstans.
___________________________________________________________
Revolutionsmuséet i Maputo
Vill du lära dig om Moçambiques historia tycker jag att du skall besöka revolutionsmuséet i Maputo. Det ligger på Avenida 24 juli i ett fyravåningshus. När man kommer in ser man en bil som Eduardo Mondlane satt i och en stor tavla på när Samora M Machel kommer tillbaks till Maputo från en resa. Sedan får man se en karta över Moçambique som visade var kriget pågick med flaggor & stjärnor och pluppar.

Efter det är det ett annat rum med alla fort & fästningar som portugiserna hade byggt, fast egentligen var det moçambikierna, och hur dom transporterade slavar till Amerika. I det här rummet finns det också olika vapen, fast vapnen är utspridda i nästan varje rum på muséet. Man visar vilka slags vapen portugiserna hade som t.ex. pistoler.

Inga kommentarer: