6 jan. 2009

Natur och kultur dragplåster

Källa: Afrikagrupperna, tidskriften Södra Afrika nr 9-10 2003 - Turism på gott och ont
Text: Jonas Henningsson
Den afrikanska bushen vibrerar av hetta. Vi spanar försiktigt ut över slätten, tystnaden är total så när som på vindens viskningar.

Vi befinner oss på safari i sydvästra Zambia, eko- kultur- och äventyrsturistland på frammarsch. Ordet safari framkallar bilder av kolonialism, män i tropikhattar men också en föreställning om ett möte med den ursprungliga, vilda kontinenten.
- Och många kommer till Afrika just för att få den bilden och känslan bekräftad, berättar Isaac Kanguya för oss. Isaac jobbar på National Heritage Conservation Commission (NHCC) med att dels visa upp den zambiska naturen på ett hållbart sätt för turister men också med att skydda naturen, världsarven och djurbeståndet.

Zambia har avsatt stora områden till nationalparker, ännu inte lika kända som sina grannars men välbesökta.
- Luangwa och Kafue är de bästa, menar Isaac.
- De stora parkerna genererar många jobb men mycket av förtjänsten försvinner till utländska bolag, fortsätter han. I NHCC:s arbete stannar pengarna i landet, man stöder lokala intressen. Parkerna har funnit sin roll som inkomstbringare för några få, som viltvårdare, och de passar perfekt in i bilden av Afrika som exotiskt och ursprungligt.

Uppkomsten av turism är förknippad med kolonialismen. De flesta av de tidigare koloniserade områdena tillhör idag Tredje Världen. Vill man vara syrlig kan man säga att kontrollen över turismen finns hos de som en gång genomdrev kolonialismen.

Kolonialismen är över men dess närvaro finns kvar i annonser och broschyrer. De färgmättade guideböckerna skapar en falsk verklighet baserad på den koloniala tiden. De bygger på bilder och föreställningar om ett kolonialt förflutet. Genom att skapa stereotypiska etniska och kulturella bilder har de väldigt lite att göra med dagens liv för människor i exempelvis södra Afrika. Vi matas också med motstridiga bilder. Beskrivningen av Edens lustgård, vänliga, leende människor ställd mot många mediers eländesrapportering (svält, krig, torka, terrorism) gör vår bild av Afrika motsägelsefull.

Kolonialhistorien kvar
I Zambia lever turistindustrin i hög utsträckning på detta kolonialistiska skimmer. I Livingstone slår man mynt av historien - vi har David Livingstone att tacka för så mycket, berättar Isaac.
- Därför har vi inte ändrat namn på Victoria Falls eller staden Livingstone när nästan samtliga andra namn på platser i landet är ändrade.

- Vårt arbete är också gränsöverskridande och fungerar som ett sätt att stärka banden till våra grannländer genom att vi samarbetar om turismen över gränser, berättar Isaac.

För en inblick i den andra turismen besöker vi The Royal Livingstone, ett utlandsägt lyxhotell alldeles vid Victoriafallen. Här levereras klassisk kolonialkänsla till turister som reser långt för att tillfredställa behovet av det exotiska. Idag reser vi inte bara för att ha semester utan vi vill vara aktiva. I Zambia är äventyrsturism stort. Men de flesta arrangörer som syns är utländskt ägda, även om jobb genereras.

Amerikanskan Ariel, som undrar hur många av attraktionerna 'vi gjort' under vår tid i Zambia, ser förvånat på oss när vi upplyser henne om att vi inte gjort någon men däremot varit ute i byar på landsbygden.

För många verkar vistelsen här bara handla om adrenalinkickar, 100 dollar byts mot kicken av ett bungyhopp. Man reser inte för viljan att se och kanske försöka förändra världen utan för att få en kick av den. Idag försöker många arrangörer fylla behov av autenticitet, upplevelser och aktiviteter hos turisten, utan att bry sig speciellt mycket om 'de andra'.

Turismen utmanar kulturen
Turismen är också en utmaning av den traditionella kulturen i ett land, hur välmenande syftet hos studerande eko- och kulturturistgrupper än är.

Vad händer med identiteten och kulturen hos lokalbefolkningen? Kan det vara så att denna turism förstärker den lokala kulturen eftersom den får en anledning att existera då turister vill se den? Eller är det helt enkelt ett effektivt sätt att frysa en välbehövlig utveckling från det gamla in i framtiden?

De inkomster som turismen genererar anser många är dyrköpta om priset är att ge upp, befästa eller ändra kulturella mönster och beteenden.

Men turism är självklart inte enbart negativ. Nationalparkerna är viltvårdande. Ett ökat medvetande om det ömtåliga ekosystemet och tidigare exploatering har fört fram krav på etiska riktlinjer hos företag och befolkning i Zambia. Bland annat har ett ökat samarbete med lokalbefolkningen inletts. Icke statliga organisationer kan fungera som kontrollanter och förespråkare av en etisk turism.
- Vad som behövs är en balansgång mellan bevarande av det gamla och en nödvändig utveckling, men viktigast av allt är att människorna själva vill ha turism och att de ser fördelar med turismen, avslutar Isaac.

Inga kommentarer: