22 feb. 2009

Mot en hållbar turism
Källa: www.kairosfuture.com
Text: Johanna Danielsson & Kajsa Ahlgren 2008-09-30

Ökat miljöfokus, ökad kundmakt, ökad konkurrens i en allt komplexare värld. Turismindustrin står inför viktiga utmaningar framöver. Inom ramen för Kairos Futures öppna föreläsningsserie presenterades under fredagen en bild av de förändringar och trender i omvärlden som påverkar turismens framtid.

Kairos Future har under många år undersökt framtidens resande och turism. Med både kvantitativa och kvalitativa undersökningar i ryggen visar Kairos Future hur människor vill resa i framtiden. Johanna Danielsson och Kajsa Ahlgren, framtidsstrateger på Kairos Future gav under fredagen en översikt över både stora, långsiktiga trender och aktuella fenomen inom turismindustrin under en av företagets traditionella fredagsfrukostar. Turismens påverkan på miljön – och miljöns påverkan på turismen var ett tema som diskuterades. När fokuset på miljöfrågor ökar sätts turismens olika aktörer under press att se över sin verksamhet och utveckla hållbara alternativ. Människor vill nämligen fortsätta att resa och de lägger oftast över ansvaret på industrin.
– Vi ser ett ändrat fokus när det gäller klimat och miljö, från diskussioner runt vem som bär ansvaret till att se på klimatdebatten som drivkraft för innovation och produktutveckling, säger Johanna Danielsson. Turismen är en ganska ung industri som nu står inför en tid med flera utmaningar och möjligheter. Tillväxten ligger globalt sett inte i Europa utan i nya marknader som Indien och Kina där allt fler nu får möjlighet att resa. Och kraven ökar från kunder med allt mer makt i ett transparent samhälle. Föreläsarna gav exempel på utveckling inom digital teknik (t.ex. mobilen som guide i en komplex värld) men gick även in på andra konsekvenser av den allt snabbare innovationstakten i världen.
– Äkta rakt igenom, det är vad vi längtar efter ibland i bruset av virtuella världar och iscensatta upplevelser. Att få lära känna ”riktiga” människor, och kanske till och med hitta vårt riktiga jag, säger Johanna Danielsson. Johanna Danielsson (sociolog) och Kajsa Ahlgren (civilingenjör inom industriell ekonomi) jobbar som strategikonsulter inom affärsområdet Travel&Tourism på Kairos Future.
OM KAIROS FUTURE
Kairos Future är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Grundat år 1993.Kairos Future arbetar med framtidanalys, strategiutveckling och förändringsprojekt i privat näringsliv, offentlig sektor och ideell verksamhet. Framtidsstrateger kallas de som arbetar på Kairos Future. De representerar en bred mängd discipliner och expertisområden, t ex ekonomi, teknik, sociologi, historia, juridik och statsvetenskap. Kairos Future utbildar i, föreläser om och driver kunskapsutvecklingen om framtidsfrågor. Företaget är bland annat känt för framtidsstudier av arbetsliv, konsumtion och samhälle.

Inga kommentarer: