6 jan. 2009

Jakt - nöje för rika turister

Källa: Afrikagrupperna, tidskriften Södra Afrika nr 9-10 2003 - Turism på gott och ont
Text: Johan Sävström, Maputo

Ett sätt för Moçambique att dra in pengar på turism är att sälja jaktkvoter till penningstarka och skjutglada turister.

Cirka tiotusen kronor om dagen får man räkna med att punga ut för jakten. Sen tillkommer kostnaden för djuren som skjuts, drygt 6 000 kronor kostar det till exempel att fälla ett lejon för egen hand.

Ännu efter två och ett halvt år har det inte slagit ut så bra som förväntats. Kanske föga överraskande är hälften av de drygt trettio turisterna från Förenta Staterna. Men det finns en tilltro till denna typ av turism.

- Vi är övertygade om att detta är framtidens turism här i Moçambique. Så länge staten har kontroll över vilka som köper licenser och dessutom kontinuerligt övervakar beståndet bland djuren ser jag inga problem, säger Julieta Lichuge, departements- chef för den nationella park- och reservatsenheten.

Michelle Souto jobbar på en privat sammanslutning som har hyrt ett stort reservatsområde i Niassaprovinsen och som i sin tur säljer jaktlicenser till jaktgrupper. Området är gigantiskt, den totala ytan är 42 000 kvadratkilometer, vilket är dubbelt så stort som hela Krugerparken i Sydafrika.

Men det är inte fritt fram för jakt i hela området, en stor del av reservatet ägnas åt ekoturism. Vilket kan tyckas lite märkligt: på ena sidan om stängslet springer amerikaner runt med bössor medan ekoturister sitter på den andra.- Riktigt så går det inte till, säger Michelle Souto och skrattar, området är så stort och omsorgsfullt avgränsat att de olika grupperna aldrig kommer att märka av varandra. Dessutom har inte eko-området kommit igång på allvar än, inte förrän nästa år kommer vi att öppna det officiellt och ta betalt för inträde i parken.

I överrenskommelsen med myndigheterna finns det tydligt angivet att en del av vinsten måste gå tillbaka till landsbygden i området samt att man måste garantera att det inte förekommer någon tjuvjakt. Därför har projektet, enligt Michelle Souto, redan inneburit en vinst för lokalsamhället eftersom en hel del vakter anställts. De ska garantera säkerheten för djuren mot personer utan jaktlicenser.

- Det är absolut ingen fara för att jakten ska bidra till utrotning av någon djurart. Dels har vi full koll på exakt hur många djur som finns, det är bara tillåtet att skjuta ut tio procent av en arts bestånd, men vi har ännu aldrig hamnat på över tre procent och dels kommer tjuvjakten att minska med vår övervakning.

- Och det är tjuvjägarna som är det stora problemet eftersom de inte följer några regler alls, säger Michelle Souto.

Inga kommentarer: