4 jan. 2009

Turismen ett växande klimathot

Källa: Dagens Nyheter
Text: Jan Malmborg
Publicerat: 2007-09-25
Foto: Leif Blom/Stefan Sauer/AFP


Forskarnas prognoser visar att antalet turistresor i världen fram till år 2035 kommer att ha ökat med 280 procent, antalet gästnätter med 240 procent, antalet passagerarmil med 320 procent och mängden koldioxidutsläpp med 250 procent. Turistflygets passagerarmil kommer att öka med 400 procent.

Världsturismen är ett av de allvarligaste hoten mot klimatet. Den globala turistindustrin står för 5 procent av de totala utsläppen av koldioxid i atmosfären. Med nuvarande tillväxtprognoser kommer turismens totala utsläpp nästan att tredubblas fram till år 2035.
Detta framkommer i en rapport som sammanställts av en internationell forskargrupp, däribland holländaren Paul Peeters, professor i uthållig transport och turism vid universitetet i Breda.

Han befinner sig just nu på ett seminarium som anordnas av institutionen för service management vid Lunds universitet och ska i nästa vecka presentera sin forskning vid en konferens anordad av FN:s turistorgan UNWTO i Davos i Schweiz.
- Om turismen fortsätter växa i nuvarande takt kommer alla världens avtal om utsläppsminskningar att gå om intet, konstaterar professor Peeters, en av världens främsta forskare inom transportsektorn.

Som exempel nämner han utvecklingen i Kina. 1990 gjorde kineserna 600.000 turistresor till utlandet, i år kommer de att göra 34 miljoner, år 2020 beräknas de göra 100 miljoner resor.
- Till detta ska man också lägga de cirka en miljard inrikes turistresor som kineserna gör varje år. Dessa beräknas öka med 1015 procent per år framöver.

På global nivå görs 5 miljarder turistresor per år, varav 750 miljoner är internationella, det vill säga mellan olika länder. Av alla dessa resor sker de flesta med bil, buss, tåg och båt. Bara 17 procent sker med flyg.
- Men trots detta står flyget för över 50 procent av turismens utsläpp av växthusgaser, konstaterar professor Peeters.

Transportsektorn står för tre fjärdelar av turismens koldioxidutsläpp. Och mycket talar för att denna andel kommer att öka.
- Vi ser en olycklig utveckling där människor reser allt längre, på allt kortare semesterar, allt oftare. Dessutom ökar hela tiden flygets andel av transporterna.

Och de långa resorna går dessutom allt oftare till allt lyxigare anläggningar.
- I takt med att fler och fler resenärer byter upp sig från lågprisboende till lyxhotell ökar också utsläppen. Det är större pooler och bättre luftkonditionering, vilket genererar mer koldioxid.

Professor Peeters konstaterar att den här utvecklingen inte kan fortsätta. Under FN-mötet i Davos hoppas han att det blir en diskussion om att resebranschens tillväxtmål måste ställas om.
- Man borde inrikta sig på att folk ska resa mera sällan, att de ska stanna borta längre och helst välja resmål som ligger närmare hemmet, säger han.

Men dessutom behövs tydligare politiska styrmedel, som skatter och utsläppsrätter.
- I Holland har jag tittat på hur olika beskattningen slår på turistresor till utlandet. Åker man med bil betalar man 47 procent av transportkostnaden i skatt, åker man med tåg betalar man 10 procent, men med flyg slipper man undan med tre procent.

I Storbritannien finns redan nu en speciell skatt på flygbiljetter. Nu ska Holland följa efter. Det ska kosta 11 euro i skatt att flyga inom Europa och 47 euro till övriga världen. I Sverige planerades en liknande skatt men det hårt kritiserade förslaget blev bortprioriterat vid det senaste regeringsskiftet.
- Det finns ett problem med den här typen av skatter. De borde ju inte vara på passagerare utan på utsläppen eller bränslet, men detta förhindras av FN:s Chicago-konvention som inte tillåter någon bränsleskatt.

Att riva upp den konventionen bedömer Paul Peeters som mycket besvärligt. Den regleras nu av över 1.000 bilaterala avtal mellan enskilda länder.
En mer framkomlig väg är att ta med flygsektorn i handeln med utsläppsrätter, vilket nu diskuteras inom EU. Enligt planerna kan detta ske tidigast år 2011.

Men en risk med en sådan lösning är att flyget, som har väldigt stora tekniska problem att minska sina utsläpp, köper billiga utsläppsrätter av andra industrigrenar som lättare kan minska sina.
- Då kommer det inte sättas någon tillräcklig press på flyget att få ner sina utsläpp. Bättre vore det då att ha en egen utsläppsmarknad bara för flyget. Att man säger till flygindustrin att nu får ni hålla utsläppen på nuvarande nivå. Då skulle de tekniska innovationerna komma snabbare, tror Paul Peeters.

Inga kommentarer: