3 jan. 2009

Så reser vi 2009Foto: http://static.guim.co.uk/sys-images/Travel/Pix/pictures/2007/08/03/Couch_Corbis4.jpg
Källa:
http://www.svd.se/resor/nyheter/artikel_2019861.svd
Publicerad: 10 november 2008
Text: Karin Fyrlund


Bostadsbyte och couchsurfing är heta boendeformer på semestern i finanskrisens spår. Och Sydostasien är det nya Spanien, sett till antalet pensionärer som flyttar dit. Det var några av trenderna som presenterades på resemässan i London i dag.
- Vi kan inte nämna några trender här idag utan att se dem i ljuset av finanskrisen, sa BBC-journalisten Thalia Pellegrini som inledde presentationen av resemässan World Travel Markets årliga Global Trends Report.

Rapporten är gjord tillsammans med undersökningsföretaget Euromonitor och fokuserar till stora delar på den engelska marknaden. Dock omfattade flera av de punkter som behandlades även övriga världen.

En av de trender som kommer bli allt tydligare bland europeiska resenärer i finanskrisens bakvatten är enligt rapporten högre prismedvetenhet hos resenärer, ibland med resultatet att man helt enkelt skippar att betala för till exempel boende och istället använder sig av bostadsbyte eller så kallad couch surfing - gratisboende hemma hos folk på resmålet medan de själva också bor där. Något som i sin tur kan ge en mer "äkta" resupplevelse, då man får uppleva resmålet genom personer som känner väl till det. Detta sätt att bo på är i sin tur en produkt av den ökade användningen av sociala medier, både specialsajter som couchsurfing.com och bostadsbytarsajter samt resecommunities.

- I framkanten här ligger den grupp som i Storbritannien går under Generation Y, 18-26-åringar med god internetvana, säger Caroline Bremner på Euromonitor till SvD.se. Bostadsbyte i annan form än couch surfing kan dock också tilltala familjer, menar hon.

Vad gäller de äldre resenärerna , fokus på USA med också till viss del på Europa, syns en tydlig trend bland de som väljer att tillbringa stora delar av pensionsåren utomlands. I allt högre grad väljer man Sydostasien, där också flera länders turistmyndigheter utarbetat program som väljer sig till sådana resenärer.

Thailand ligger här långt fram på grund av sin popularitet som turistmål, men också länder som Malaysia och Singapore nämns i rapporten. Ett par amerikanska sajter som nyligen startat är retoreaway.com och retireasia.com.

Inga kommentarer: