29 dec. 2008

Ekoturism - vad är det?


Källa: http://www.utsidan.se/cldoc/87.htm
Text: Staffan Vidstrand
Foto: http://www.ecotravel-asia.com/images/ecotourism-laos.jpg

I hela världen växer nu Ekoturismen fram på bred front. Allt fler företag kan erbjuda allt fler olika sorters arrangemang, i allt fler länder. Ekoturism är ett ord i ropet. Det är du själv, som resenär, som genom ditt reseval ger begreppet ekoturism mening och riktning
Nu kallas snart halvdags jeeputfärder bland soptippar och byggtomter på Gran Canaria för "ekoturism". Alltfler vill sola sig i guldglansen från ordet. Men det är dags att återerövra begreppet. Resor som har just ekoturismens speciella mix av hög kvalitet på upplevelsen, lägsta möjliga miljöstörningar och mesta möjliga utväxling för naturskydd och lokal ekonomi är egentligen vad ekoturism skall vara. Miljöanpassningen av volym- och charterturismen går samtidigt starkt framåt på flera håll.

Men vad betyder det egentligen i praktiken? Ekoturism är inte att bara resa till exotiska naturresmål och konsumera. Ekoturism är att dessutom ta ett aktivt ansvar för miljön. Ekoturism ställer högre krav, både på den enskilde turisten, på lokala arrangörer och på svenska resebyråer. Mycket arbete och tanke ligger bakom ekoturismen och det tar både tid och stort arrangemang att genomföra.

Men ekoturism har många fördelar; Turism kan ordnas till områden som inte har andra turistattraktioner. Resmålen ligger oftast på landsbygden (en krona på landsbygden ger mer utveckling). Fler jobb skapas på landsbygden. Resenären köper mer lokala varor än massturisten, och gör av med mer pengar i det besökta landet. Resenären är inte så beroende av komfort eller dyra importvaror. Dessutom ligger investeringarna för ekoturism ofta lägre än för massturism och förutom en intressant, miljövänlig och ekonomiskt gynnsam resa lär sig resenären ofta mer då man kommer närmare kulturen och är mindre grupper. Många blir aktiva för att försvara det de kunnat uppleva. Det är ju ofta lättare att bry sig om gorillor eller elefanter, om man sett dom på riktigt i sin rätta miljö...

I många länder är ekoturismen den enda chansen till arbete som biolog/ekolog. Besök i hotade naturområden får upp lokalbefolkningens ögon för att skyddsvärd natur kan ha ett värde även ekonomiskt. Många hotade områden bevaras idag bara för att de ger mer pengar som ekoturistresmål, än som exploaterade på annat sätt.

Inga kommentarer: