3 nov. 2008

Svensk turism - en stor klimatbov

Källa: www.expressen.se
Text: TT
Foto: Peter Sunesson

Klimatpriset för svenskarnas reslust är högt. Tio procent av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid kommer från turismen, enligt docent Stefan Gössling vid Lunds universitet.

Han har tillsammans med den nyzeeländske forskaren Michael Hall beräknat turistbranschens klimatpåverkan. Deras slutsats är att turistnäringen står för tio procent av klimatutsläppen. Det är dubbelt så mycket som från den globala turismen, som står för fem procent, enligt FN-organet UNWTO.

Flyget
Största miljöboven är flyget, som svarar för drygt en tredjedel av turismens klimatutsläpp, skriver Svenska Dagbladet. Stefan Gössling anser att turistnäringen saknar krismedvetande i klimatfrågan. -Övriga sektorer i samhället arbetar med att minska sina utsläpp, men den svenska turistindustrin söker nya resmål längre och längre bort, säger han till SvD.

Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson håller inte med:- Det är inte branschen som tvingar kunderna att resa längre och längre bort. Efterfrågan styr helt och hållet, säger hon.

Inga kommentarer: