27 nov. 2008

Att resa innan det är försent...


Backpackerns fascination för det okända


Jennie Björstad (Göteborgs Universitet maj 2008) skriver i sitt examensarbete i sociologi om hur backpacking är och görs attraktivt för resenären.

Nedan följer ett utdrag ur hennes C-uppsats:

"I marknadsföringen målar man på samma sätt upp en hotbild mot resmålen, och KILROY travels motto lyder: "Go before it’s too late". Innebörden i detta varierar mellan resmålen men fokus ligger på hur global uppvärmning kommer att förändra den fascinerande naturen, hur modernisering, industrialisering och turism kommer att omvandla kulturernas autenticitet till att bli mindre exotiska och mer exploaterade. På första sidan i Afrika-katalogen står t.ex. att läsa:

"Africa is certainly one of those places where it’s all about going before it’s too late. The Africa that you might have read about in Hemingway’s ´Green Hills of Africa’ or saw in the movie ‘Out of Africa’ is still there – in some places. […] But ours is a time of globalisation and within the next generation only but a few Maasai won’t be wearing jeans and having a 9 to 5 job. […] Your trip to Africa is one that your grandchildren one day will listen to with awe and amazement. It will be the story of a long past adventure." KILROY travels Africa

Vi är normen. Och hotet. Resmålen hotas att förstöras av oss och vår modernitet. När människorna blir som oss är det för backpackern inte längre intressant att besöka dessa platser. Man kan också se hur de i populärkulturen stereotypa bilderna av Afrika som Hall har analyserat utgör grunden för fascinationen av resmålet (Hall 1997:225ff). Down Under hotas korallrev och orörd autentisk natur att förstöras av global uppvärmning och turism. Latinamerika är ännu, på grund av begränsade engelskakunskaper relativt orört av turism, men det är bara en fråga om tid. I Nordamerika- katalogen presenteras däremot inget hot mot resmålen, eventuellt kan detta bero på att det redan är exploaterat och modernt, något jag tidigare nämnt. 26
Backpackern finner ställena först, pratar och tipsar om dem, men överger dem när de blivit för exploaterade.

Backpackerns behov av oförstörda platser kan därmed tyckas paradoxalt, då de själva är en del av turismen som förstör dem. Turismen får finnas, men skall inte synas. Grinell skriver, att i samma stund ett ställe blivit berört så förstörs det (Grinell 2004:45). Han pekar även på förnekandet av samtidighet i turismdiskursen. Man ser inte kulturen som en del av vår "globala värld", resmålens kulturer representerar alltid en annan tid på en annan plats (Grinell 2004:58f)."

Inga kommentarer: