16 juli 2008

Ekoturism i Sverige


Vad är ekoturism?

"Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av
naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande."
- - -
The International Ecotourism Society, 1992

Det handlar om:
 • att ha kul.
 • att inte förstöra och slita ner det man kommit för att uppleva.
 • att bidra aktivt till naturskydd och värn av kulturvärden.
 • att det ska ge klirr i kassan lokalt.
 • att det ska stimulera upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt.

Ekoturism är:

 1. Ett effektivt sätt att ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde. En möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygd, utan att förstöra naturen. Ett sätt att både äta kakan och ha den kvar.
 2. En framgångsrik idé som ger konkreta resultat, både i Lapplandsfjällen, i Värmland, i Centralafrika och på hundratals andra platser jorden runt.
 3. En stark profil för Sverige som resmål, vilket gynnar resenäringen i hela landet.
 4. En miljömässig inspirationskälla, pionjär och riktningsvisare för hela resebranschen.
 5. En affärsidé som gör att kommersiell turism kan kombineras på ett hänsynsfullt och fruktbart vis med traditionella ekonomier och ursprungskulturer.
 6. En form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador än annan turism.
 7. Helt enkelt ett roligare resande för alla inblandade - besökaren, lokalbefolkningen, arrangören och inte minst den natur som besöks.
 8. En av de snabbast växande branscherna inom internationell turism.
 9. En succé, som under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till skydd av unika natur- och kulturvärden runt om i världen.

Tack vare Ekoturismföreningen finns idag Naturens Bästa. Det är en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism som sjösattes i början av det Internationella Ekoturismåret 2002 och som drivs av Svenska Ekoturismföreningen som huvudman, tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden.

Naturens Bästa har snabbt väckt ett stort intresse bland flera hundra turismentreprenörer runt om i landet och erbjuder idag hundratals spännande naturresor. Allt ifrån älgjakt och hundspannsturer, vildmarksritter och skärgårdspaddling, forsränning och timmerflottfärder till samiska upplevelser, vandring med renar, exklusivt fiske och mycket mer.

Inga kommentarer: