17 juli 2008

ECPAT mot barnsexturism

Bilden är hämtad från www.ving.se

Källa: www.ecpat.se

Till skillnad från trafficking, dvs. människohandel i sexuella syften, som är en högt prioriterad fråga på den politiska dagordningen är kunskap om barnsexturism nästintill obefintlig. Dagens enkla och snabba möjligheter att förflytta sig över jordklotet har inneburit att vissa resenärer, och personer stationerade utomlands, utnyttjar minderåriga sexuellt. Barnsexturisternas destinationer tycks ständigt växla. I takt med att ett visst land ökar sina ansträngningar att förebygga och skydda, väljer ofta barnsexturisterna ett annat land som destination. Detta illustreras tydligt av det faktum att förövare som av tradition rest till Thailand numera föredrar Kambodja, alternativt söker sig till länder i Latinamerika eller Afrika.

Vad gör ECPAT Sverige?

ECPAT startade ursprungligen som en tillfällig kampanj mot barsexturism men finns idag i 76 länder. ECPAT Sverige verkar för att försvåra för svenskar som bidrar till den globala barnsexhandeln.

Läs mer på: http://www.ecpat.se/

Inga kommentarer: