1 juni 2008

Schyst Resande

Källa: www.schystresande.se

Allt resande sätter spår – på gott och ont. Saltmättad sand, paradisstränder och vajande palmer – exotiska drömresmål som Vietnam och Barbados är numera självklara för oss. Här äter vi gott, dricker billigt och lever mer äventyrligt än hemma. Att vår semester anstränger värdländernas människor och miljö tänker vi oftast inte på.

Turistindustrin är världens snabbast växande näring. En stor del av ökningen sker i mycket fattiga länder. Därför är det ett problem att pengarna inte alltid stannar kvar på resmålen. Mer än hälften av pengarna som turisterna spenderar i Thailand lämnar landet. I Karibien är siffran ännu högre. Det är alltså inte lokalbefolkningen som tjänar pengar. I stället är det internationella hotellkedjor, bryggerikoncerner, flygbolag och livsmedelstillverkare som får högsta vinsten. Pengar som kan stärka lokalsamhällen och gynna dem som arbetar i turistnäringen – deras barn och miljön de vistas i. Om pengarna stannar kvar i landet, ökar också chanserna till en bra utveckling.

Det här händer bakom turistkulisserna. Priset du betalar för ett rent hotellrum, massage och att bli serverad mat direkt på stranden är inte särskilt högt för dig. Men det är det för ortsbefolkningen. Turistarbetarna jobbar oftast alldeles för många timmar om dygnet och kan ändå inte försörja sig på sina löner. Dåliga arbetsförhållanden skadar människor och skapar stress och oro. Läskfabriken, golfbanan och swimmingpoolen kräver enorma mängder vatten och rubbar den ekologiska balansen.

Alkoholkonsumtionen i Asien, Afrika och Latinamerika har ökat snabbt de senaste åren, inte minst genom turismen. Alkohol och andra droger är starkt kopplade till våld, olyckor och oskyddat sex och används även för att avtrubba dem som är utsatta för sexhandel. Barn från fattiga delar av Asien, Latinamerika och Europa sänds till turistorter för att säljas inom sexindustrin.

Gör ett schyst avtryck: påverka genom ansvar och respekt. Det är du som skapar utvecklingen i ditt resande. Bara genom att uppträda som på hemmaplan har du kommit långt. Behandla människorna du möter på resan med respekt och ansvar, så kommer du att få rikare semesterminnen.

Samtidigt måste hela resebranschen ta sitt ansvar genom schysta arbetsavtal och stöd till den lokala näringen. Prostitution och barnsexhandel kan motarbetas genom minskad fattigdom. Genom att ställa krav på resebyrån kan du påverka i rätt riktning. Våga fråga om arbetsförhållanden, undvik all-inclusve hotellen och upplev livet utanför turiststråk och hotellområdet.

Inga kommentarer: