1 juni 2008

Bakgrund

Källa: http://www.ciu.org/

Hållbar turism är tema för CIU:s utbyte med Costa Rica och löper som en röd tråd genom de sex månadernas utbyte. Värdkommunerna i både Sverige och Costa Rica satsar aktivt på turismen och är intresserade av de projekt deltagarna genomför.

Organisationen Asociación de Volontariado, Investigación y Desarollo Ambiental
(VIDA) och CIU har tillsammans drivit utbyten sedan 1999. Temat hållbar turism är resultat av att kombinera de kunskaper VIDA besitter om hållbar utveckling, utbytesdeltagarnas kreativitet och de unika naturresurser som finns i både Costa Rica och Sverige. VIDA:s verksamhet bygger på att stödja en miljömässigt hållbar framtid. VIDA arbetar med att skapa och stödja program inom forskning kring arter, att höja medvetenheten hos befolkningen om miljöfrågor och att få dessa att utveckla en livsstil baserad på uthållig skötsel och rationellt användande av naturresurser. VIDA involverar ungdomar i nationella miljöfrågor genom direkt medverkan i skapande och utvecklande av olika miljöprojekt. Dessutom genomförs projekt för uthållig utveckling i marginaliserade landsbygdsområden.

Vad är då hållbar turism? Så här skriver Ellinor Rindevall som våren 2006 är deltagare i SWY Costa Rica 2006 i sin resedagbok: "Temat i Costa Rica är inriktad på Hållbar Turism på grund av att Costa Rica till stor del lever på turism. Och varför vill turister åka till Costa Rica? Jo, det att för att mer än en fjärdedel av landets yta är skyddade områden. Costa Ricaner är mycket måna om sin natur och sitt land, och det är fantastiskt vackert här. Människorna är fantastiska, det är varmt (helt sjukt varmt, håller på att svimma här och nu ärligt talat). Vad är då problemet med turister? Jo, turister skräpar ned och förstör saker. Så kort och koncist är det förklaringen på varför vi har detta temat. Hur skapar man en miljö där alla kan vinna på turism? Både turister, lokalbefolkning, miljön och djuren. Cirkeln ska gå ihop hela vägen runt och det ska vara bra även hundra år senare. Det är vad hållbar turism handlar om.

Läs gärna mer om hållbar turism och arbetet med hållbar utveckling hos
Naturvårdsverket, Göteborgs Universitet, eller Regeringskansliet.

Inga kommentarer: